top of page

Video informatie-avond

Hieronder staat een integrale opname van de online informatiebijeenkomst over

de herontwikkeling Kwakelkade 21 (fase 2 en 3) op woensdag 12 mei aanvang 19.30 uur.

De namen van bewoners zijn in de weergave geblurred vanwege de privacy.

Tijdens deze bijeenkomst werden presentaties verzorgd door:

Ben van de Ven (gemeente Alkmaar), projectleider: omgevingsvisie gemeente Alkmaar, ontwikkelvisie Overstad en plantoetsing door gemeente Alkmaar

De werkzaamheden van Ben van de Ven zijn in juli overgenomen door Bram Loggers en Luuk van Dijk. Mailadressen: bloggers@alkmaar.nl en lvandijk@alkmaar.nl

 

Simon van Dam (Visser & van Dam), omgevingsadviseur: ruimtelijke onderbouwing, planning en participatie

Mailadres: s.vandam@visserenvandam.nl

 

Erik van Wel (BRTA), architect: presentatie schetsplan en toelichting op de totstandkoming en status van het schetsplan

Mailadres: erik.van.wel@brta.nl

 

De bijeenkomst werd begeleid door gastheer Willem de Haas van team de Haas.

Mailadres: willem@teamdehaas.nl

 

 

Bewonersparticipatie

 

Het formele traject over de herontwikkeling is in het najaar van 2021 gestart. Tot aan dat moment werd de tijd benut om het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte uit te werken, waarbij alle inbreng en aandachtspunten serieus werden afgewogen.

De communicatie over alle inbreng en afwegingen zal transparant zijn door publicatie op deze website.

Het blijft voor iedereen mogelijk om te reageren op info@overstaete.nl

bottom of page