top of page

Op donderdagavond 14 oktober is er een vervolgbijeenkomst over de herontwikkeling georganiseerd met vertegenwoordigers van de Initiatiefgroep Kwakelkade, Stichting Het Schermereiland, Buurtcomité ORF, Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’, molen 't Roode Hert, de gemeente Alkmaar en het project Overstaete. 

 

Met architect Erik van Wel (architect BRTA) bespraken we de stand van zaken van het schetsplan. Landschapsarchitect Pepijn Godefroy (La4sale) stelde zich voor kreeg goede ideeën/wensen mee vanuit de bijeenkomst voor de inrichting van het groen op maaiveldniveau en de daktuinen. We maakten kennis met Bram Loggers, de nieuwe projectleider a.i. van de gemeente Alkmaar. En Simon van Dam (Adviseur Ruimtelijke Ordening Visser & van Dam) gaf een toelichting op de procedures.

Voor vragen over de inrichting van het groen kunt u contact opnemen met:

Pepijn Godefroy (Landscape Architects for SALE (Stedebouw Architectuur Landschap Etcetera)

Mailadres: p.godefroy@la4sale.nl

 

Het formele traject van de herontwikkeling is gefaseerd gestart met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor fase 2 eind september. Fase 2 past binnen het bestemmingsplan, de reguliere vergunningsprocedure (doorlooptijd 8 weken) is van toepassing. Het betreft de realisatie van bedrijfsfuncties op de begane grond (buitenhoogte 5,30 meter + peil, minus vloeren: beschikbare binnenhoogte 4,20 meter) en een parkeerkelder tussen het pand van Willkos Kapperswereld en het pand van Seats & Sofas. Zie ook onderstaande illustratie waarbij de locatie van fase 2 is weergegeven in de bestaande bebouwing. De binnenhoogte van 4,20 meter is nodig om in het gebouw (bedrijfsruimte) met vrachtwagens te kunnen laden en lossen, maar bijvoorbeeld ook om bestaande huurders als Willkos en Seats & Sofas eventueel alternatieve huisvesting aan te kunnen bieden binnen de transformatie als geheel. Het ontwerp van fase 2 wordt door de gemeente in samenhang met fase 3 beoordeeld.

Overstaete 3D-fase-2.jpg

Fase 3 bestaat uit de verdere realisatie van het gehele plan met bedrijfsfuncties, woonappartementen en uitbreiding van de parkeerkelder. Fase 3 (het schetsplan met vier losse volumes) sluit uiteraard naadloos aan op fase 2. Voor fase 3 is een uitgebreide procedure (doorlooptijd 26 weken) van toepassing. Het is de bedoeling om na de participatiebijeenkomst van 25 november de aanvraag fase 3 in te dienen. 

 

Het schetsplan (met vier losse volumes) is verder uitgewerkt en op 14 oktober besproken. Op deze pagina treft u de impressies daarvan aan. Ten opzichte van de presentatie op 8 juli is het hogere gebouw gedraaid (ten gunste van de vrije windvang) en zijn rooilijnen aangepast.

bottom of page