top of page

Informatie 25 november

Op donderdagmiddag 25 november vond de laatste grote bijeenkomst plaats in het kader van de participatie, voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente voor fase 3. Architect Erik van Wel (BRTA) presenteerde zijn actuele ontwerp voor de bebouwing en landschapsarchitect Pepijn Godefroy (landschapsarchitect La4sale) nam ons mee in zijn visie voor de inrichting van het groen op maaiveldniveau en de daktuinen. Voor degenen die er niet bij konden zijn is onderstaande video gemaakt met een integrale opname van de bijeenkomst. Als gevolg van de coronamaatregelen was deze bijeenkomst vervroegd van 19.30 uur naar 16.30 uur.

Belangrijke bijstellingen in het plan

De bewonersparticipatie en dialoog met alle betrokkenen heeft tot veel aanpassingen van het oorspronkelijke schetsplan geleid. Het hoogteaccent (negen bouwlagen) van ruim 29 meter op de hoek van de Kwakelkade en Oosterweezenstraat is verlaagd naar 17,2 meter (vijf bouwlagen). Het 'massieve' ontwerp is speelser en luchtiger geworden met vier losse volumes en doorkijkjes vanaf de Kwakelkade en ook variatie in hoogte (vier en vijf lagen) aan de zijde van de Oosterweezenstraat. Aan de Kwakelkade is meer oppervlakte voor groen vrijgemaakt. Zo ligt in het actuele ontwerp de maximale hoogte van 17.20 meter bij de twee losse bouwvolumes aan de Kwakelkade (middenblok en blok bij Seats & Sofas) op 12,5 meter afstand van de perceelgrens. Bij een vergelijking van de zonnestudies presteert dit actuele ontwerp hierdoor gelijkwaardig ten opzichte van een gebouw van 15 meter hoogte op de perceelgrens dat past binnen het huidige bestemmingsplan. De zonnestudies staan op de pagina impressies.

De technische installaties zullen zoveel mogelijk uit het zicht worden onttrokken door deze te integreren binnen het gebouw. Het oorspronkelijke idee voor het laden en lossen van vrachtwagens was gebaseerd op een circuit met een ingang aan de Kwakelkade en een uitgang aan de Oosterweezenstraat. Alle bedrijven grenzend aan de expeditie zouden dan inpandig kunnen laden en lossen. Op verzoek van de bewoners is het idee van het circuit losgelaten. Kwantum en Leen Bakker blijven nu laden en lossen via de Oosterweezenstraat. De ingang voor het parkeren komt aan de Kwakelkade. De wens van de bewoners is dat de uitgang van het parkeren aan de Oosterweezenstraat komt. Hiervoor moet de nieuwe garage gekoppeld worden aan de bestaande garage. Of dit haalbaar is hangt samen met kosten als gevolg van de regelgeving en de toetsing van het plan door de afdeling verkeer van de gemeente Alkmaar. Ook ten aanzien van de inrichting van het groen zijn de wensen vanuit de participatie gehonoreerd. Het actuele plan wordt breed gedragen en zal binnenkort ter beoordeling aan de welstandscommissie worden voorgelegd.

Hieronder staan impresies uit de presentaties van 25 november van Architect Erik van Wel (BRTA) en landschapsarchitect Pepijn Godefroy (landschapsarchitect La4sale).

bottom of page