Overstaete-wit.png

Welkom op deze site over de herontwikkeling van de Kwakelkade 21 (fase 2 + 3) in Alkmaar. De bewonersparticipatie voor dit project is gestart met een digitale informatie-avond op woensdag 12 mei 2021. Deze bijeenkomst heeft veel feedback vanuit de omwonenden opgeleverd.

Op woensdagavond 9 juni en op woensdagavond 30 juni hebben wij in kleinere setting overlegd met een zevental bewoners die uitgebreider gereageerd hebben op het schetsplan. Deze bewoners hebben zich verenigd in de initiatiefgroep Kwakelkade. Ook met vertegenwoordigers van Korenmolen ’t Roode Hert vindt overleg plaats.

 

Op donderdagavond 8 juli organiseerden wij een vervolgbijeenkomst voor alle belangstellenden. Gelukkig konden we elkaar met inachtneming van de 1,5 meter regel fysiek ontmoeten. Architect Erik van Wel presenteerde deze avond een alternatief schetsplan (met losse volumes) waarbij kritiekpunten vanuit de bewonersparticipatie ten opzichte van het eerste schetsplan (gesloten bouwblok met hoogteaccent op de hoek Kwakelkade-Oosterweezenstraat) waren verwerkt.

Het schetsplan (met vier losse volumes) is verder uitgewerkt en gepresenteerd op 14 oktober. Ten opzichte van de presentatie op 8 juli is het hogere gebouw op het middenterrein gedraaid (ten gunste van de vrije windvang voor de molen) en zijn rooilijnen aangepast. De uitwerking van het schetsplan viel in goede aarde. Er bleven nog wat vraagpunten open, zoals de wens om aan de zijde van de Oosterweezenstraat enige variatie in hoogte aan te brengen door een deel van de bebouwing wat lager te realiseren. De oplossingen hiervoor van de kant van de architect zijn in een informele bijeenkomst met de Initiatiefgroep Kwakelkade op 23 november met instemming getoetst. 

Op donderdagmiddag 25 november vond de laatste grote bijeenkomst plaats in het kader van de participatie, voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente voor fase 3. De architect presenteerde zijn actuele ontwerp voor de bebouwing en de landschapsarchitect nam ons mee in zijn visie voor de inrichting van het groen op maaiveldniveau en de daktuinen. De video van deze bijeenkomst staat op de pagina 'info 25 november'. 

De bewonersparticipatie en dialoog met alle betrokkenen heeft tot veel aanpassingen van het schetsplan geleid. Het hoogteaccent (negen bouwlagen) van ruim 29 meter op de hoek van de Kwakelkade en Oosterweezenstraat is verlaagd naar 17,2 meter (vijf bouwlagen). Het 'massieve' ontwerp is speelser en luchtiger geworden met vier losse volumes en doorkijkjes vanaf de Kwakelkade en ook variatie in hoogte (vier en vijf lagen) aan de zijde van de Oosterweezenstraat. Aan de Kwakelkade is meer oppervlakte voor groen vrijgemaakt. Zo ligt in het actuele ontwerp de maximale hoogte van 17.20 meter bij de twee losse bouwvolumes aan de Kwakelkade (middenblok en blok bij Seats & Sofas) op 12,5 meter afstand van de perceelgrens. Bij een vergelijking van de zonnestudies presteert dit actuele ontwerp hierdoor gelijkwaardig ten opzichte van een gebouw van 15 meter hoogte op de perceelgrens dat past binnen het huidige bestemmingsplan. 

 

De technische installaties zullen zoveel mogelijk uit het zicht worden onttrokken door deze te integreren binnen het gebouw. Het oorspronkelijke idee voor het laden en lossen van vrachtwagens was gebaseerd op een circuit met een ingang aan de Kwakelkade en een uitgang aan de Oosterweezenstraat. Alle bedrijven grenzend aan de expeditie zouden dan inpandig kunnen laden en lossen. Op verzoek van de bewoners is het idee van het circuit losgelaten. Kwantum en Leen Bakker blijven nu laden en lossen via de Oosterweezenstraat. De ingang voor het parkeren komt aan de Kwakelkade. De wens van de bewoners is dat de uitgang van het parkeren aan de Oosterweezenstraat komt. Hiervoor moet de nieuwe garage gekoppeld worden aan de bestaande garage. Of dit haalbaar is hangt samen met kosten als gevolg van de regelgeving en de toetsing van het plan door de afdeling verkeer van de gemeente Alkmaar. Ook ten aanzien van de inrichting van het groen zijn de wensen vanuit de participatie gehonoreerd. Het actuele plan wordt breed gedragen en zal binnenkort ter beoordeling aan de welstandscommissie worden voorgelegd.

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief over de voortgang van de herontwikkeling en de bewonersparticipatie. U kunt zich hier inschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Wij doen niet aan spam.