top of page

Schetsplan Overstaete

Tijdens de online Informatiebijeenkomst op woensdagavond 12 mei 2021 werd het schetsplan Overstaete gepresenteerd over de door Hein Jong Projectontwikkeling voorgenomen herontwikkeling Kwakelkade 21 (fase 2 en 3). Dit nieuwbouwproject op de hoek van de Kwakelkade en de Oosterweezenstraat past binnen de gebiedsvisie van Alkmaar Overstad, waarbij de Kwakelkade weer een voorkant wordt in plaats van alleen maar een bevoorradingsstraat.

In de nieuwe situatie is de aanwezige bebouwing (pand Willkos) gesloopt en vervangen door een gebouw voor wonen en werken met de naam Overstaete. In de plint komen kantoor- en bedrijfsruimtes. Op de eerste verdieping komen kantoorruimtes en appartementen. In totaal zouden er circa 75 appartementen gerealiseerd worden, waarvan 1/3 deel sociale woningen. De informatiebijeenkomst was mede bedoeld om meningen helder te krijgen, het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte hierop verder uit te werken en bezwaren voor zover mogelijk weg te nemen.

Vanaf de bijenkomst op 12 mei is er met alle betrokkenen een stevige dialoog gevoerd over het schetsplan Overstaete. Dit heeft geleid tot ingrijpende bijstellingen van het plan, waarbij partijen hebben uitgesproken dat er nu sprake is van een evenwichtig ontwerp. Er is geluisterd naar en rekening gehouden met de inbreng vanuit de buurt. De ontwikkelaar kan op basis van draagvlak een mooi programma realiseren en de gemeente ziet een deel van haar woningbouwambities ingevuld worden. Wij bedanken de omwonenden, de Initiatiefgroep Kwakelkade, Stichting Het Schermereiland, Buurtcomité ORF, Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’, molen 't Roode Hert en de gemeente Alkmaar voor hun inzet en bijdragen in de dialoog en het participatieproces.

U kunt altijd reageren op de voorgenomen ontwikkeling via het mailadres info@overstaete.nl.

Onderstaand de impressies van het actuele ontwerp van Overstaete november 2022.

Overstaete.png
HeinJong.png
Alkmaar.png
Visser-&-van-Dam.png
BRTA.png
TDH.png
logo la4sale zw.png

Een indruk van de eerste schetsplannen (gesloten bouwblok versus vier losse volumes)

 

Hieronder ziet u artist impressions van het eerste schetsplan van 12 mei Overstaete (gesloten bouwblok, met hoogteaccent) vanuit zes verschillende zichtpunten, twee  perspectieven vanaf de Hoornsekade en de Friese Poort en filmpjes van de in de loop van de tijd uitgevoerde zonne/schaduwstudies. De impressies zijn aangevuld met illustraties van het tweede (alternatieve) schetsplan van 8 juli zonder hoogteaccent met vier losse volumes.

Zonnestudies

In de lente en de herfst gaat de zon sneller onder dan in de zomer. Daarom hebben we zonnestudies uitgevoerd voor twee data: 21 juni (de langste dag van het jaar) en 30 maart (een gemiddelde dag). Er zijn filmpjes van het eerste schetsplan van 12 mei met bouwhoogte 30 meter, filmpjes van de situatie met een bouwhoogte van 15 meter op de perceelgrens (passend binnen het huidige bestemmingsplan) en filmpjes van het actuele ontwerp van 25 november. Het actuele ontwerp presteert gelijkwaardig ten opzichte van een gebouw van 15 meter hoogte dat past binnen het huidige bestemmingsplan. Dit komt door de variatie in hoogte met doorzichten en omdat de losse volumes op de meeste plekken een stuk van de perceelgrens afliggen. 

Zonnestudies actueel ontwerp 25 november

Zonnestudies bouwhoogte 30 meter | schetsontwerp 12 mei

Zonnestudie bouwhoogte 15 meter op perceelgrens | passend binnen huidige bestemmingsplan

bottom of page