top of page

Op donderdagavond 8 juli organiseerden wij een vervolgbijeenkomst voor alle belangstellenden. Gelukkig konden we elkaar met inachtneming van de 1,5 meter regel fysiek ontmoeten. Architect Erik van Wel presenteerde deze avond een alternatief schetsplan (met losse volumes) waarbij kritiekpunten vanuit de bewonersparticipatie ten opzichte van het eerste schetsplan (gesloten bouwblok met hoogteaccent op de hoek Kwakelkade-Oosterweezenstraat) waren verwerkt. Na de presentatie was er gelegenheid om op de presentatie in te gaan en werd de deelnemers gevraagd om hun mening kenbaar te maken via een vragenformulier. Hieronder staan de reacties van de deelnemers aan de bewonersparticipatie Overstaete (herontwikkeling Kwakelkade 21 fase 2 + 3) op donderdagavond 8 juli 2021.

bottom of page